Vi har inte en enda idé. Vi har 100. Här föds framtiden.

Designad framgång, för verkliga behov

Nyskaparna är en strategisk innovationspartner specialiserad på hållbar och lönsam tillväxt oavsett sektor. Vi utvecklar ledare, organisationer, produkter, affärsmodeller, strategier, upplevelser och helt nya identiteter för konkurrenskraftiga varumärken i framkant.

Vi hjälper er att skapa framtiden som borde finnas. Inte bara “skulle kunna” (hypotetisering) eller “troligen kommer” (prognostisering), utan borde. Ur de främsta behoven från målgrupp, marknad, verksamhet och samhälle.

“Vi har vuxit till totalt fler än 75,000 följare, tack vare Nyskaparnas strategiska know-how och stöd för tillväxt.”

Amada EffioCOO, A. Art

Framtiden är växande komplex. Vi gör den enklare igen.

Hållbar tillväxt

Att växa både långsiktigt med nya affärer och med hållbarhet.

Innovation & förnyelse

Genom transformerande ramverk, processer och strategier.

Finansiera smart

När rätt kapital och partnerskap behövs vid förnyelse.

Identitet & strategi

Skapa en meningsfull positionering eller identitet som syns, hörs och räknas.

Behov som vi fyller

  • Styrning, ledning & talangutveckling
  • Tillväxt, positioneringsarbete
  • Organisationsförändring för innovation
  • Innovationsprocesser, nyskapande
  • Kulturförändring
  • Samhällsutveckling, samverkan

Näringsliv, idéburen eller offentlig sektor?

Kontakta oss när du vill kombinera affärsnytta med samhällsnytta.

Kom, så skapar vi lite magi tillsammans!