Vi har inte en enda idé. Vi har 100. Här föds framtiden.

Designad framgång, för verkliga behov

Nyskaparna är en innovationspartner specialiserad på hållbar och lönsam tillväxt för klienter oavsett sektor. Vi utvecklar produkter, affärsmodeller, strategier, upplevelser och helt nya identiteter. Hållbara affärer eller inga affärer.

Vi hjälper er att skapa framtiden som borde finnas. Inte bara “skulle kunna” (hypotetisering) eller “troligen kommer” (prognostisering), utan borde. Ur de främsta behoven från målgrupp, marknad, verksamhet och samhälle.

“My dream project came true with Nyskaparna's strategical know-how and development services.”

Amada EffioCOO, foreningenfirst.se

Framtiden är växande komplex. Vi gör det enklare igen.

Hållbar tillväxt

Att växa både långsiktigt med nya affärer och med hållbarhet.

Innovation & förnyelse

Genom transformerande ramverk, processer och strategier.

Finansiera smart

När rätt kapital och partnerskap behövs vid förnyelse.

Identitet & strategi

Skapa en positionering eller identitet som syns, hörs och räknas.

Behov som vi fyller

  • Koncept, pitch & kreativa processer
  • Kapitalanskaffning (emission, riskkapital & bidrag)
  • Organisationsförändring för innovation
  • Positioneringsarbete – stärk varumärket
  • Produktutveckling (varor och tjänster)
  • Konsolidering/partnerskap, JV och M&A

Näringsliv, idéburen eller offentlig sektor?

Kontakta oss när du vill kombinera affärsnytta med samhällsnytta.

Kom, så skapar vi lite magi tillsammans!