Skip to main content

Vi har inte en enda idé. Vi har 100. Här föds framtiden.

Designad framgång, för verkliga behov

Nyskaparna är en strategisk partner specialiserad på hållbar och lönsam tillväxt oavsett sektor. Vi utvecklar organisationer, produkter, affärsmodeller, strategier, upplevelser och helt nya identiteter för konkurrenskraftiga varumärken i framkant. Inklusive digitala lösningar, arbetssätt och metoder när ni förnyar. Med branschens bästa priser för stöd till idéburna.

Vi hjälper er att skapa framtiden som borde finnas. Inte bara “skulle kunna” (hypotetisering) eller “troligen kommer” (prognostisering), utan borde. Ur de främsta behoven från målgrupp, marknad, verksamhet och samhälle. Från idé till färdig lösning – vare sig produkt, i kulturbygget eller på förändringsresan.

“Vår community har vuxit till totalt fler än 75,000 följare, tack vare Nyskaparnas strategiska know-how och stöd för tillväxt.”

EddioDigital marketing

Framtiden är växande komplex. Vi gör den enklare igen.

Hållbar tillväxt

Att växa både långsiktigt med nya affärer och med hållbarhet.

Innovation & förnyelse

Genom transformerande ramverk, processer och strategier.

Finansiera smart

När rätt medel och partnerskap behövs vid förnyelse.

Identitet & strategi

Skapa en meningsfull positionering eller identitet som syns, hörs och räknas. För uppstart eller uppskalning.

Behov som vi fyller

  • Styrning, ledning & talangutveckling
  • Tillväxt, strategi & resursallokering
  • Organisationsförändring för innovation
  • Innovationsprocesser, nyskapande & digitalt
  • Kulturförändring
  • Samhällsutveckling, samverkan

Näringsliv, idéburen eller offentlig sektor?

Kontakta oss när du vill starta eller skala upp hållbart.

Sasha

Systemutvecklare

Min hemliga styrka är: Gör världens godaste gröt. Bra till frukost!

Abdi

UI/UX

Min hemliga styrka är: Kan prata fem språk flytande.

Jack

Fotograf

Min hemliga styrka är: Jag har ADHD och gör det bra. 🙂

Jonna

Projektledare

Min hemliga styrka är: Springer hellre än fort.

Daniel

Strategisk rådgivare

Min hemliga styrka är: Har aldrig missat ett mål...mat.

Vuff

Kontorschef

Min hemliga styrka är: Jag är ju VUFF!

Ett komplett kommunikationspaket togs fram med bl.a. grafisk profil, lathund och presentationsmaterial. Till detta projekt användes moodboards, kundresor och målgruppsanpassning utifrån elevers behov. Vi inkluderade målgruppen genom "design thinking" i innovationsprocessen för att översätta från behov till produkt.

SkolpraktikenKommunikationspaket

Nyskaparnas medlemmar har bl.a. bidragit till finansiering från Bridgepoint, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Beijerstiftelsen, Postkodlotteriet och myndigheter. Totalt har det blivit cirka 20 verksamheter och projekt som förverkligat drömmar samt även fått rådgivning pro bono.

CivilsamhälletFinansiering

Nyskaparna tillsatte en VD i Värmeverkets uppstarts- och etableringsfas. På drygt ett år bidrog vi till att starta Sveriges främsta nyföretagarcentrum inom den kreativa industrin. Tillsammans med samverkande parter med Leo Razzak i spets förvärvades fastigheten på 4500 kvadratmeter.

VärmeverketBolag & stiftelse

Kom, så skapar vi lite magi tillsammans!

Close Menu

Kontakta Nyskaparna

Nyskaparna
Bredängsvägen 203
127 34 Skärholmen
Sverige

T: 08-551 08 199
E: info@nyskaparna.se