Vi har inte en enda idé

hur du kan lyckas framåt.

Vi har hundra.

De senaste 15 åren har Nyskaparna bidragit till mer än 132 miljoner kronor i finansiering till fler än 20 personliga varumärken, start-ups och etablerade. Tillsammans med våra uppdrags- och arbetsgivare, som Kornerz, Diemonde, AP Academy, Börshajen, Fryshuset, KFUM m.fl., skapar vi förändring som syns, hörs och räknas.

Kraven på framtidens organisationer och kreatörer blir allt högre. Det behövs ständigt nya lösningar, meningsfulla produkter (varor eller tjänster) och trovärdiga varumärken som möter morgondagens utmaningar och behov. Ibland finns det viktigaste redan på plats och saknar bara en tvist eller paketering som ger edge.

Många upplever svårigheter med att utveckla konkurrenskraftiga idéer, koncept och identiteter eller hållbara verksamheter, som dessutom kan finansieras långsiktigt och skapa engagemang. Det är här vi kommer in i bilden. Ibland handlar det om att bygga något helt nytt, hitta rätt i sin positionering, nå målgruppen på nya sätt eller få stöd med att söka pengar. Nyskaparna ökar chansen så att fler lyckas.

Visionen är att så många som möjligt ska nå hållbar utveckling i verksamhet, affärer (värdeväxling) och tillväxt. Vare sig det gäller personliga varumärken, företag, kommuner/offentlig sektor eller civilsamhälle.

I den resan kan det vara skönt att ha ett bollplank eller få in erfarenheter som är med i de mest relevanta och kritiska processerna när organisationen ska förnya. En partner. Ingen är så bekväm med det som en nyskapare.