Vi har inte en enda idé

hur du kan lyckas framåt.

Vi har hundra.

De senaste 15 åren har Nyskaparna bidragit till mer än 132 miljoner kronor i finansiering till fler än 20 personliga varumärken, start-ups och etablerade. Tillsammans med våra uppdrags- och arbetsgivare, som Diemonde, Värmeverket, Kornerz, Fryshuset, KFUM m.fl., skapar vi förändring som syns, hörs och räknas.

Kraven på framtidens organisationer och kreatörer blir allt högre. Det behövs ständigt nya lösningar, meningsfulla produkter (varor eller tjänster) och trovärdiga varumärken som möter morgondagens utmaningar och behov. Allt fler upplever svårigheter med att utveckla konkurrenskraftiga idéer, koncept och identiteter eller hållbara verksamheter, som dessutom kan skapa engagemang.

Det är här vi kommer in i bilden. Ibland handlar det om att paketera det som redan funkar på ett smartare sätt, hitta rätt i sin positionering, nå målgruppen annorlunda eller få stöd med att söka pengar för utvecklingsprojekt och verksamheter. Nyskaparna ökar chansen så att fler lyckas i sina förnyelseprocesser.

Visionen är att så många som möjligt ska nå hållbar utveckling i verksamhet, affärer och tillväxt. Vare sig det gäller personliga varumärken, företag, institutioner eller civilsamhälle. (För kommuner/offentlig sektor, vänligen besök vår systersajt https://www.kommunförbättra.se.)

I den resan kan det vara skönt att ha ett bollplank eller få in erfarenheter som är med i de mest relevanta och kritiska processerna när organisationen ska förnya. En partner. Ingen är så bekväm med det som en nyskapare. Vi hjälper till att granska, testa och utveckla idéer, projekt, varumärken och verksamheter med finansierings- och förnyelsebehov.