Vi har inte en enda idé

hur du kan lyckas framåt.

Vi har hundra.

De senaste 15 åren har Nyskaparna bidragit till mer än 127 miljoner kronor i finansiering till fler än 20 projekt. Tillsammans med våra uppdrags- och arbetsgivare skapar vi förändring som syns, hörs och räknas.

Kraven på framtidens organisationer blir allt högre. Det behövs ständigt nya lösningar, meningsfulla produkter (varor eller tjänster) och trovärdiga varumärken som möter morgondagens utmaningar och behov.

Många upplever svårigheter med att utveckla konkurrenskraftiga idéer eller hållbara verksamheter, som dessutom kan finansieras långsiktigt och skapa engagemang. Det är här vi kommer in i bilden. Ibland handlar det om att hitta rätt i sin positionering, kanske att nå målgruppen på nya sätt eller att få stöd med att söka pengar. Nyskaparna vill öka chansen så att fler lyckas.

Visionen är att så många som möjligt ska nå hållbar utveckling i verksamhet, affärer (värdeväxling) och tillväxt. Vare sig det gäller företag, kommuner eller civilsamhälle.

I den resan kan det vara skönt att ha ett bollplank eller få in erfarenheter som är med i de mest relevanta och kritiska processerna när organisationen ska förnya. En partner. Ingen är så bekväm med det som en nyskapare.