Idéburen verksamhet

För föreningar, stiftelser och andra ideella.

Det ska vara lätt att växa

med sin vision och idé.

Vi hjälper eldsjälar.

Fattar grejen: Du gör vad du kan, där du befinner dig, med tiden du har och du brinner för det! Vare sig du jobbar för individer, grupper eller samhället i stort, är du där ute och påverkar. Men resurserna för att kunna växa och göra större impact tillsammans med fler saknas. Det tycker vi är synd. Långt ifrån alla som förtjänar det vet hur de ska få sin idé eller verksamhet att växa.

Vi råkar ha en lösning på det.

Om du har hittat hit tror vi på att det du gör är större än dig själv. Med mer än 15 års erfarenhet av utveckling av hållbar idéburen verksamhet finns vi för att hjälpa dig. Nyskaparna bidrar till alla steg i förnyelseprocessen, från koncept- och metodutveckling till finansiering, rekrytering, social innovation och kommunikation, så att du kan växa från det lilla till det stora och fokusera på det du är bäst på: kärnverksamheten.

Vi tar oss an uppdrag som vi tror på. Ambitioner som möter sökandens, målgruppens och finansiärens behov. Det råkar också leda till de allra bästa partnerskapen. Ta del av utbildningar, rådgivning och andra möjligheter till samarbete för att nyskapa er verksamhet.