Idéburen verksamhet

För föreningar, stiftelser och andra ideella.

Det ska vara lätt att växa

med sin verksamhetsidé.

Vi hjälper eldsjälar.

Vi fattar grejen. Du gör vad du kan, där du befinner dig, med tiden du har och du brinner för det! Vare sig du jobbar för individ, grupp eller samhälle, påverkar du. Men resurserna för att kunna växa och göra större impact finns inte. Det tycker vi är synd. Långt ifrån alla som förtjänar det vet hur de ska få sin idé eller verksamhet att växa.

Om du har hittat hit tror vi på att det du gör är större än dig själv. Med mer än 10 års erfarenhet av utveckling av hållbar idéburen verksamhet finns vi för att hjälpa dig. Nyskaparna har utvecklat modeller för att du ska kunna växa från det lilla till det stora och fokusera på det du är bäst på: kärnverksamhet.

Vi tar oss an uppdrag som vi tror på. Som möter sökandens, målgruppens och finansiärens behov. Det råkar också leda till de allra bästa idéerna. Ta del av utbildningar, rådgivning eller stöd inom medskapande av nya koncept.