Daniel

Nyskapare, erfaren utvecklare och driven innovationsledare

Daniel är en erfaren ledare och innovatör, med flerårig bakgrund inom hållbar utveckling och tillväxtarbete. De senaste nio åren har han arbetat med social hållbarhet och social innovation inom idéburen sektor och där tagit fram samt lett flertalet satsningar på lokal, regional och nationell nivå.

Arbetet har löpande innefattat samverkan med näringsliv, civilsamhälle och myndighet samt uppdrag mot offentlig sektor. De satsningar som han har tagit fram, implementerat och lett, på operativ och strategisk nivå, har tilldelats totalt cirka 74 miljoner kronor i anslag och sponsring. Förtroende, nytänkande och resultat är ledord i Daniels arbete.

Han har dessförinnan bl.a. arbetat som marknadsanalytiker inom klädbranschen, drivit eget företag inom IT-sektorn och genomfört ett privat innovationsprojekt inom dataspelsindustrin via KTH och Novum Forskningspark.

Daniel har tävlat på elitnivå i olika sammanhang och har ett silver från dataspels-VM i USA samt flertalet förstaplaceringar i regionala och nationella konceptutvecklingstävlingar och tror fortfarande på att ständigt skapa nya meriter istället för att leva på gamla.

Att kontinuerligt förbättra sig samt det han gör i sina uppdrag, tillsammans med andra i ett större sammanhang, är Daniels största drivkraft och förmåga. Och han gör det med hjälp av innovation.

[Bilden är ej på Daniel utan används som placeholder i väntan på nytt material.]